مدارک لازم جهت تمدید کارت مهارت فنی حرفه ای

گواهینامه ها و مدارک ماساژ ، طب سنتی ، گیاهان داروئی و مراقبت های پوستی دارای اعتبار 5 ساله می باشند و پس از پایان این مهلت هنرجویان باید اقدامات لازم را انجام دهند.برای انجام تمدید و یا تعویض گواهینامه ها متقاضیان محترم می باید به نوع گواهینامه با در دست داشتن مدارک زیر به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خود مراجعه نماید.

در این مطلب راهنمای کاملی از نحوه تمدید مدارک صادر شده توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای برای شما عزیزان آماده نموده ایم که می توانید آن را مطالعه کنید.

آماده سازی مدارک لازم برای تمدید مدرک فنی و حرفه ای

1) ارائه مدارك توسط متقاضی :
*تصويرخوانا ازتمام صفحات شناسنام
* تصوير خوانا از پشت و روی كارت مل
* تصویر خوانا از آخرین مدرک تحصیلی
* يك قطعه عكس4*3 تمام رخ با زمينه سفيد ( براي برادران بدون كراوات و البسه نظامي و براي خواهران بدون آرايش و داراي پوشش اسلامي )
* لیست آزموني گواهینامه مربوطه (2 نسخه) که از واحد بایگانی اداره تهیه می گردد.
* اصل و تصویر گواهینامه مهارت فاقد اعتبار
تبصره : در صورت مفقود شدن گواهینامه ، ارائه استشهاد محلي ممهور به مهر مسجد يا شوراياري محل و یا دفتر خانه ثبت اسناد توسط متقاضی الزامی است .

تکمیل فرم تمدید کارت مهارت فنی حرفه ای

2) تکمیل فرم های مربوطه توسط متقاضی
فرم مشخصات فردی
فرم درخواست
ثبت اطلاعات متقاضی در پرتال جامع سازمان فنی و حرفه ای کشور توسط کارشناس آزمون
واریز وجه برای تمدید یا تعویض گواهینامه فنی و حرفه ای

برگزاری آزمون برای تمدید کارت مهارت فنی حرفه ای

1) تعیین زمانبندی آزمون عملی برای متقاضی توسط کارشناس آزمون و اطلاع رسانی آن به نامبرده
2) شرکت متقاضی در آزمون عملی

پرداخت هزینه کارت مهارت فنی حرفه ای

در صورت قبولی متقاضی در آزمون عملی ، نامبرده بایستی 2 هفته پس از تاریخ برگزاری آزمون خود، نسبت به واریز هزینه صدور گواهینامه اقدام نماید و مدرک خود را از سایت سازمان دانلود نماید.

این عناوین را هم بخوانید