Previous Next

آموزش ماساژ مایا

آموزش ماساژ مایا طبق تکنیک‌های ماساژ باستانی Arvigo می‌باشد که اساس آن بر آزاد سازی انرژی چی، آرام سازی اعصاب و بهبود جریان خون می‌باشد. در این قسمت از آموزش ماساژ مایا، تکنیک ماساژ قسمت تحتانی شکم برای بانوان را آماده کرده‌ایم. همان طور که می‌دانید در این قسمت، اندام رحم وجود دارد و در مبانی آموزش ماساژ مایا ذکر می‌شود که این نوع ماساژ به بهبود باروری کمک می‌کند.

آماده سازی پیش از آموزش ماساژ مایا – قسمت تحتانی شکم
مثانه تان را خالی کنید. زمانی را در نظر داشته باشید که بتوانید ۵ تا ۱۰ دقیقه استراحت کنید. قبل از زمان خواب، بهترین زمان است.
لباسی بپوشید که سبک و راحت باشد و بالای شکم، دکمه و زیپ نداشته باشد.
طاق‌باز دراز بکشید. یک بالش زیر گردن و بالش دیگر را زیر زانو قرار دهید. اگر پرولاپس رحم دارید بهتر است یک بالش دیگر زیر لگن قرار دهید تا آسودگی بیشتری داشته باشید.
آرام و عمیق نفس بکشید تا زمانی که ریلکس شوید.

آموزش ماساژ مایا برای قسمت تحتانی شکم

1. دستانتان را روی شکم قرار دهید. از هر دو دستتان استفاده کنید و انگشت‌های سبابه‌تان را کنار هم قرار دهید. یک انگشت شست را زیر دیگری قرار دهید. هر هشت انگشت دست را در کنار هم در حالی که خم‌شان کرده‌اید و ریلکس هستند، قرار دهید.
2. از روی لباس یا ملحفه انگشت‌های سبابه‌تان (می‌توانید روغن به انگشت‌های دستتان بمالید ) را نزدیک استخوان شرمگاهی ببرید و روی قسمتی که فرورفتگی دارند، قرار دهید.
نفس عمیق بکشید و به بیرون نفستان را بیرون دهید. در حالیکه نوک انگشتانتان با استخوان شرمگاهی یا پوبیس در ارتباط است، حرکت انگشتانتان را به سمت بیرون ادامه دهید. بهتر است این ماساژ عمیق باشد ولی تا اندازه‌ای که احساس راحتی هم داشته باشید.
3. با همان فشاری که دارید وارد می‌کنید خیلی آرام به سمت ناف حرکت کنید و مالش دهید. برای 3 مرتبه این حرکت را تکرار کنید و از استخوان شرمگاهی‌تان به سمت ناف را مالش دهید.
4. در همان حالتی که دستانتان قرار دارند، انگشتان یک دستتان را به سمت یک مفصل ران تان ببرید، انگشت کوچک را روی استخوان شرمگاهی و انگشتان دیگر روی مفصل ران باشد. حالا بار دیگر هر 8 انگشت را در کنار هم قرار دهید. انگشتان را خم کنید و به فضای خالی که بالای استخوان شرمگاهی است فشار عمیق تا جایی که تحملش را داشته باشید، وارد کنید.
5. پس از هربار اجرای این حرکت، انگشتان دستتان را به سمت خط وسط شکم ببرید. این حرکت را 3 مرتبه به طور کامل انجام دهید.
6. حالا مراحل 4 و 5 را در طرف دیگر لگن نیز انجام دهید.
اگر رحم شما به آن سمت متمایل شده باشد؛ قبل از آن که به خط وسط برسید، بافتی مثل یک کیسه پر از آب را زیر انگشتانتان احساس می‌کنید.
7. حرکات مراحل 2 تا 6 را دو مرتبه دیگر انجام دهید. مراحل 2 و 3 را در آخر بار دیگر انجام دهید، به گونه‌ای که به طور کلی 30 مرتبه مالش‌هایی که گفته شد را انجام داده باشید.
8. حالا دستانتان را باز کنید و تا جایی که می‌توانید آن‌ها را در امتداد کشاله ران‌تان قرار دهید، البته بدون آن که مجبور شوید سرتان را خم کنید. حالا برای 4 تا 5 مرتبه با استفاده از تمام کف دستتان امتداد کشاله ران تان را مالش دهید. تا جایی که می‌توانید دستتان را در قسمت داخلی ران تان به سمت پایین ببرید و مسیری که گره‌های لنفاوی به سمت بالا قرار می‌گیرند را برای 5 مرتبه مالش دهید.

این عناوین را هم بخوانید