فرشاد فرجوند

فرشاد فرجوند

نام و نام خانوادگی


فرشاد فرجوند


مدرک تحصیلی


لیسانس ماساژ


سمت


مربی ماساژ آقایان


حرفه های گیاهان داروئی و طب سنتی

کاربر ماساژ
ماساژ ايراني
ماساژ شياتسو(فشاري)
ماساژ سنگ
ماساژ سوئدي
ماساژ آروماتراپي
ماساژ بافت عمقي(ديپ تيشو)
ماساژ تاي
ماساژ رفلكسولوژي
ماساژ شمع
ماساژ کمپرس گیاهی
ماساژ صورت
ماساژ یو می هو
ماساژ توی نا
ماساژ ورزشی
ماساژ چینی
فوت ماساژ
ماساژ لاغری
سلف ماساژ
ماساژ آیورودا
ماساژ صندلی
ماساژهای تخصصی و ....

این عناوین را هم بخوانید