الهه سلطانی

الهه سلطانی

نام و نام خانوادگی


الهه سلطانی


مدرک تحصیلی


دکتری پزشگی


سمت


مربی بهداشت و ایمنی ( پوست و زیبائی)


حرفه های گیاهان داروئی و طب سنتی


كاربر ماساژ
مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده
سبک زندگی طبیعی و سبز
مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی کار با لیزر
انجام عملیات کمک های اولیه
مشاوره در مراقبت پوست ٬مو ٬زیبایی و تناسب اندام
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام
مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها
انجام کمک های اولیه
منشی امور پزشکی
ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی
رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني در محيط كار بهداشت و ايمني
انجام کمک های اولیه هنگام وقوع حادثه
مشاور مهارت های سبک زندگی سالم
مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) (کار و دانش)

این عناوین را هم بخوانید