فرشاد فرجوند

مربی ماساژ ورزمان,مدرس ماساژ ورزمان,فرشاد فرجوند ورزمان

[heading style="flat-blue" heading="h2" color="#ffffff" style_color="#14aff1"]نام و نام خانوادگی[/heading]


فرشاد فرجوند

[heading style="flat-blue" heading="h2" color="#ffffff" style_color="#14aff1"]سمت[/heading]


مربی ماساژ آقایان – موسس آموزشگاه

[heading style="flat-blue" heading="h2" color="#ffffff" style_color="#14aff1"]مدرک تحصیلی[/heading]


کارشناس ماساژ ورزشی و کایروپرکتیک

[heading style="flat-blue" heading="h2" color="#ffffff" style_color="#14aff1"]مدرس دوره های[/heading]


کاربر ماساژ
ماساژ ايراني
ماساژ شياتسو(فشاري)
ماساژ سنگ
ماساژ سوئدي
ماساژ آروماتراپي
ماساژ بافت عمقي(ديپ تيشو)
ماساژ تاي
ماساژ رفلكسولوژي
ماساژ شمع
ماساژ کمپرس گیاهی
ماساژ صورت
ماساژ یو می هو
ماساژ توی نا
ماساژ ورزشی
ماساژ چینی
فوت ماساژ
ماساژ لاغری
سلف ماساژ
ماساژ آیورودا
ماساژ صندلی
ماساژهای تخصصی و ....

این عناوین را هم بخوانید