الهه سلطانی

مربی پاکسازی پوست ورزمان,مدرس مراقبت های پوستی skin care ورزمان,الهه سلطانی مطلق ورزمان

[heading style="flat-blue" heading="h2" color="#ffffff" style_color="#14aff1"]نام و نام خانوادگی[/heading]


الهه سلطانی مطلق

[heading style="flat-blue" heading="h2" color="#ffffff" style_color="#14aff1"]سمت[/heading]


مربی مراقبت های پوست و زیبائی

[heading style="flat-blue" heading="h2" color="#ffffff" style_color="#14aff1"]مدرک تحصیلی[/heading]


دکترای پزشکی

[heading style="flat-blue" heading="h2" color="#ffffff" style_color="#14aff1"]مدرس دوره های[/heading]


كاربر ماساژ
مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده
سبک زندگی طبیعی و سبز
مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی کار با لیزر
انجام عملیات کمک های اولیه
مشاوره در مراقبت پوست ٬مو ٬زیبایی و تناسب اندام
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام
مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها
انجام کمک های اولیه
منشی امور پزشکی
ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی
رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني در محيط كار بهداشت و ايمني
انجام کمک های اولیه هنگام وقوع حادثه
مشاور مهارت های سبک زندگی سالم
مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) (کار و دانش)

این عناوین را هم بخوانید